Секогаш во средиштето на збиднувањата...

Бела Имела – Од неа може да се направи добра ракија, а сега се знае дека помага и против ракот

И ако топчестите плодови на белата имела се отровни, листовите од дамнина се користат за подготовка на природни лековити чаеви.

Во новите клинички испитувања спроведени во Србија на 220 пациенти, покажало дека екстрактот од бела имела двојно го зголемува времето на преживување на пациентите заболени од рак на панкреасот. Резултатите се добиени кај пациенти кои имаат напредна форма на рак на панкреас кој метастазирал.

Германската регулаторна агенција и предходно ги одобрила инекциите во кои се наоѓа екстракт од бела имела, кои се земаат како терапија против малигни тумори, терапија за ублажување на симптомите, но не и против самата болест.

Пациентите вклучени во истражувањето примале три инекции од екстрактот на бела имела неделно 0,01 мг до 10 мг преку 22 дози. Одржувањето во живот било зголемено и повеќе од двојно и тоа од 3,2 месеца пред терапија па до 6,6 месеци по земање на терапијата од инекции со екстракт од имела. Во групата која примала инекции со екстракт од имела забележани се нус појави кај 16 пациенти( при тоа лекарите тврдат дека имелата не е причина за тоа) додека пак кај групата која не примала вакви инекции дошло до 53 случаеви со нус појави од лекувањето.

Белата имела веќе некое време се користи при лекување на повеќе видови на рак. Ова не е прв пат таа да се покажала како полезна при лекување на ракот и тоа низ некое клиничко испитување. Позитивните резултати, упатените ги искористиле кај лекување на ракот кај градите, матката, дебело црево, јајниците, желудникот, бели дробови, како и меланоми.

За среќа кај нас во Македонија постои 100% природен, традиционален хербален лек кој меѓудругите беилки од кои е составен содржи и бела имела. ВАРУМИН е традиционален хербален лек кој помага при лекување на сите типови на рак, мултиплекс склероза и леукемија.

ВАРУМИН 

 

Од природата, за животот

Varumin® е традиционален хербален лек кој се користи за подобрување на општата состојба на организмот, исцрпеност, намалена отпорност, адјувантна терапија при стандардно лекување на разни акутни и хронични заболувања, малигни заболувања, за ублажување на несаканите ефекти од цитостатската терапија кај малигни болести, корисна комбинација со конвенционална цитостатска терапија кај малигни заболувања, кај други состојби каде постои смален имунитет. ( анемии, ХПВ инфекции, мултипла склероза).

Varumin® содржи исклучиво растителни екстракти од повеќе билки, чија ефикасност е потврдена во традиционалната, како и во научната медицина. Нивната ускладеност во составот и во количината која се користи е одговорна за синергистичкото дејство во препаратот.

Потеклото на суровините, како и технолошката постапка за нивно користење гарантираат максимален и континуиран ефект, без присуство на загадувачи од хемиско или биолошко потекло.

До сега не е забележан ниту еден несакан ефект кој е последица на користењето на Varumin®, што го прави еден од најбезбедните препарати за медицинска употреба.

Клинички испитан, безбеден за употреба.

За повеќе информации- посетете ја www.varumin.mk

Во тренд…