Секогаш во средиштето на збиднувањата...

Нематоди, кај растенијата – што се тоа?

Нематодите се познати штетници, а особено штетно влијание имаат кај оранжериското одгледување на овошје и зеленчук.

Нематодите се ситни вретенасти глисти , долги 1-2 цм. Поеднакво ги напаѓаат подземните и надземните делови на растенијата. Пристуни се од сеењето до самата жетва. Заразените растенија вднаш им се забавува растото и набрзо венеат и на крајот изумираат.

Со овој проблем се соочени речиси сите одледувачи на земјоделски култури а лек за оваа болест речиси и да нема.

За среќа кај нас во Македонија од неодамна постои 100 % природно еколошко биоѓубриво СТОП НЕМАТОДИ, произведено од Фармацевтската Индустрија Интер-Еврогенекс – Ново Село – Струмица.

СТОП НЕМАТОДИ представува биоѓубриво со силно и ефикасно дејство врз нематодите. Испитувањата “In Vitro” и “In Vivo” ја потрврдија неговата ефикасност, безбедност и сигурност, како и неговата моќ, без загадување на животната средина.

Едноставен е за употреба и не преставува никаква опасност за животната средина и за операторот.

СТОП НЕМАТОДИ” e 100% чист, еколошки препарат, со препорака за негова употреба при производство на здрава харана.

Составен од стручно и грижливо одбрани растенија (екстрахирани во вода) со потврдено фармаколошко дејство и со нула толеранција на токсичност.

Меѓу другите квалитети и предности “СТОП НЕМАТОДИ” не доведува до контаминација на земјата со тешки метали, ниту има присуство на алфатоксини.

При испитувањето “In Vitro” по 24 часа, не се најдени ниту сапрофтини, ниту паразитски нематоди.

Производот нема никакво штетно влијание врз кореновиот систем, туку напротив, успева да овозможи негова брза регенерација со што се продолжува и интензивно забрзува неговата вегетација.

Стоп Нематоди” нема никакво негативно влијание врз консуматорот.

Произведено во Македонија
Побарајте во вашата земјоделска аптека…

Фармацевтска индустрија
„Интер-Еврогенекс“

фабрика: ул. Гоце Делчев бр.12;
2434 Ново село;
Македонија
телефон: 00 389 34 355 334

претставништво: ул. Никола Вапцаров, 20/7;
1000 Скопје, Македонија
телефони: 00 389 2 3215800, 00 389 2 3215801
мобилни: 00 389 70 259222, 00 389 70 214296

е-mail: varumin@t-home.mk

web: www.interevrogeneks.com
www.varumin.com.mk