Македонците можат да заработат и до 180.000 денари месечно: Оваа земја итно бара работници, предност имаат наши луѓе

Поради тоа што на Германците им е сè потешко да обезбедат доволно работна сила во иднина, аналитичарите стравуваат дека многу занимања ќе изумрат, а со нив и работните места. И тоа за само неколку години.

Професиите кои во Германија се дефицитарни: математичари, информатичари, научници во областите на природни науки, техничари и лекари, стоматолози…

Се очекува и недостиг на просветните рабоници, бидејќи според најновата студија, во Германија, до 2025 година ќе недостасуваат 35.000 наставници.

Ова е шанса за работниците од Македонија и бившите југословенски републики кои се исклучително барани, бидејќи се високо квалификувани, а се согласуваат да работат за минимална цена која ја пропишуваат германските прописи.