Сите документи ќе мора да се менуваат во рок од пет години – еве како ќе изгледа пасошот

0 Shares

Откако договорот со Грција за решавање на спорот за името ќе стапи на сила, новото име „Република Северна Македонија“ ќе се користи во сите релевантни меѓународни, мултилатерални и регионални организации, институции и форуми, вклучувајќи ги сите средби и коресподенција, во сите нивни билатерални односи со земјите членки на ОН.

Ќе има два транзициски периоди за промена на документите – едниот ќе биде технички, а другиот политички. „Техничкиот“ транзициски период ќе се донесува на сите официјални документи и материјали од јавната администрација на земјава за меѓународна употреба и на оние за внатрешна употреба што може да се употребуваат и надвор од дрѓавата. Важноста на ваквите документи и материјали ќе се обновува во согласност со името и термините наведени во договорот, најдоцна во рок од пет години по стапувањето на сила на договорот.

„Политичкиот“ транзициски период ќе се донесува на сите документи и материјали исклучиво за внатрешна употреба во земјава. Издавањето на ваквите документи и материјали што се опфатени со оваа категорија ќе почне при отворањето на секое поглавје на релевантното поле во прегворите со ЕУ и ќе биде финализирано во рок од пет години оттогаш.

Во однос на кодовите – МК – МКД остануваат меѓународно прифатени и препознатливи кодови. Регистарските таблици на возилата не се дел од меѓународната кодификација и заради тоа таблиците ќе го следат духот на договорот кој ќе се потпише со Грција – НМК.

Во врска со употребата на името Македонија во термините на комерцијалните имиња, логоа и имиња на марки, се наведува дека страните се согласуваат да ги поддржат и да ги охрабруваат своите деловни заедници да воспостават искрен, структурен и добронамерен дијалог, во чиј контест ќе се бараат и ќе се постигнуваат заемно прифатливи решенија на проблемите што произлегуваат од комерцијалните имиња, логоа и имиња на марки и сите ревевантни прашања на билатерално и меѓународно ниво. За имплементација на одредбите, ќе биде утврдена меѓународна група од експерти, составена од претставници на двете држави во контекст на ЕУ со соодветно учество на Обединетите нации и ИСО. Оваа група ќе биде формирана во 2019 година и ќе ја заврши својата работа во рок од три години. Ништо нема да влијае на сегашната комерцијална употреба се додека не се постигне заемен договор.

0 Shares