Секогаш во средиштето на збиднувањата...

Гостивар: Утре истекува рокот за поднесување барањa за легализација

Утре, 30 јуни, е крајниот рок за поднесување барањe за легализација за сите баратели на кои им е одбиено барањето за легализација поднесено во 2011 година во Општина Гостивар. Исто така, утре е краен рок за доставување геодетски елаборат за бесправно изградени објекти за кои барање е поднесено во 2015/2016 година.

Општина Гостивар за утре ќе има ангажирано дежурна екипа која ќе врши прием на барања, и тоа од 9 до 20 часот во Центарот за општински услуги, кој се наоѓа на приземјето на зградата на Општина Гостивар. Барателите треба да достават: лична карта, имотен лист и уплатница од 250,00 денари (уплатата може да се направи и во Општината, со електронска картичка).