ИЛИНДЕН И ИСЕЛЕНИЧКИТЕ СРЕДБИ ВО ДОЛНА ПРЕСПА

ДЕЛ ОД ВИСТИНАТА ЗА ПРЕСПА

На 2-ри август 2007 година, а по повод четириесет годишнината од прогласувањето на автокефалноста на Македонската православна црква се одржа свечена богослужба во црквата „Свети Илија“. Исто така, се одржа традиционалното дефиле од „Чивлик“ до црквата „Свети Илија“ во кое учествуваше КУД „Момино“ од Прилеп. Потоа Димитар Бузлевски, градоначалник на општина Ресен и Митре Лембовски, претседател на Месната заедница во Љубојно, Петре Дораковски, член на Сојузот на борците на Република Македонија, Ратко Милошевски, иселеник од Детроит во својство преседател на средбите и Џан Христов и Љуба Пашариковска, претставници на Македонското друштво „Љубојно“ од Детриои положија свежо цвеќе пред спомен – плочата на куќата од Калајџиовци.

 

„34-те Љубанските илинденски иселенечки средбите“ продолжија на „Полена“ со учество на ансамблот „Пелагониски бисери“ од Битола кога и започна илинденската веселба. На неа зедоја учество естрадните уметници Благица Павловска, Елена Веловска и Ламбе Алабаковски. На песните и игрите им немаше крај.

Идејата во Љубојно да се одржува културна манифестација од поширок интерес беше присутна од поодамна, но со активности околу реализирање на фестивал на македонски песни се отпочна во 2007 година. Имено, кога се предлагаше „Љубанските илинденски иселенички средби“ да немаат само локален карактер, туку и општински, тогаш се одлучи ваквата музичка манифестација да се вика „Фолк-фест Преспа“. Всушност, идејата за оваа музичка манифестација беше таа да биде дел и продолжение од она што се случува на „Фолк-фест Валандово“.

Се предложи „Фолк-фест Преспа“ да зрачи едно ново културно живеење, со цел да го збогати Илинден во Љубојно. Тоа што музичката естрада го испеала и го создала да се пренесе како македонско музичко наследство и во Љубојно. А „Фолк-фест Валандово“ ја има благородната улога преку процесот на обнародување да го продолжи животот на македонската народна песна. Затоа и „Фолк-фест Преспа“ има за цел да ги реафирмира песните што се пеат во Валандово и на други фестивали во Македонија. Тоа го прави со поканување на голем број афирмирани и неафирмирани естрадни македонски уметници, своите музички остварувања да ги претстават во Љубојно.

Со тоа „Љубанските илинденски иселенички средби“ се збогатија и добија еден нов квалитет. На средбите не само што се промовираат нови музички остварувања, туку како продолжение на делот од културата, 1 август вечерта се збогатува со уште една културна манифестација „Фолк-фест Преспа“.

Се знае дека македонската песна и оро одразуваат една специфична карактеристика на нацијата. Во исто време македонската народна песна сама по себе има индивидуалност и ги подига чувствата кај слушателот и гледачот. А народната песна води потекло од народот, од луѓето. Таа им служи ним и воспоставува уникатна основа за нивно единство. Македонските народни песни имаат сличности со народните песни на соседите, но, сепак, се различни. Ете така Македонецот, понесен од виорот на една песна преку која манифестира самостојност и оригиналност прави со песната тагата да е лесна.

Стиховите на народната песна се со чувства и лирски квалитет. Основната карактеристика рефлектира едноставност и природност базирана врз шаренилото на секојдневните аспекти од човечкиот живот. Симболот на човекот е евидентен во македонските народни песни. Тие изразуваат љубов кон татковината, го изразуваат типичниот македонски темперамент кој изобилува со љубов и нејзините истовремени болки, радости, средби и разделби. Македонските народни песни се популарни не само во границите на Македонија, туку се стекнале и со поширока популарност на Балканот и во светот.

Да се пишува за минатото и сегашноста за Дплна Преспа, за Македонците од поделена Македонија е одговорна задача, но истовремено причинува големо задоволство. Во ова време на светска глобализација прекрасно е чувството кога ќе се најде на едно место најголемиот и најзначајниот дел од една историска вистина за настаните, личностите, за минатото, сегашноста и иднината на еден убав македонски крај од незаборавот.

Во историја е запишано дека Македонија, а со тоа и Долна Преспа е библиска земја, а македонскиот народ е библиски и христијански, кој своето постоење и опстанокот низ историјата, најверојатно, му го должи, меѓу другото, и на празникот Илинден. Овој голем ден ја издигна верската и националната симболика на македонскиот народ до највисок степен која го поврзува независно дали се наоѓа во Македонија, Австралија, Европа, Канада, САД, Европската Унија или на други простори во светот.

Втори август е запишан со крупни позлатени букви во историјата на македонскиот народ. Тој ден 1903 година избувна Илинденското востание, а на 2 август во 1944 година, Антифашистичкото собрание на народното ослободување на Македонија се конституира во највисоко тело на македонската држава. Илинден 1903 година бил највисок револуционерен врв на борбата што ја водел нашиот народ за ослободување од султанската тиранија. Илинден 1903 година бил преломен чин и патоказ во национално -револуционерната борба на македонскиот народ за слобода и независност.

Некои историчари сметаат дека за македонскиот народ прв Илинден е оној кога Филип Македонски ги поразил елинските племиња во Хиронеја (Хајронеја) во 328 година пред Христа. Но, во новата историја е прифатено дека Илинден 1903 година е првиот македонски Илинден. Тој го навести и вториот Илинден, што настана во новата достоинствена епоха, затоа што тој ги посочил патиштата за постигнување на високата цел на слободата.

Низ тие бурни бранувања и отпори, македонскиот народ го докажал и го оправдал своето историско постоење, својот благороден и храбар пат кон слободата, кон прогресот. Затоа, илинденскиот херојски подвиг длабоко и цврсто се врежал во свеста на македонските народни маси на Македонија. Оттука, не е ни чудно што илинденскиот чин станал знаме, симбол и патоказ на борбените македонски генерации кои не дозволиле македонското ослободително дело, македонската кауза да скршне од новата револуционерна епопеја.

ПродолжуваПишува: СЛАВЕ КАТИН

www.slavekatin.com

Фото: Википедиа/PetarM

Loading...